Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
48
Σπορ και ενεργός τρόπος ζωής
SwimSafeManual
R4L Kilian
Συμμετοχή
8
Eastern Cape Region of Learning
#learning technologies, #entrepreneurship, #advise on careers, #promote youth work in the local community, #e-learning, #digital competencies, #computer technology, #assist community, #identify digital competence gaps
1
1
1
Σπορ και ενεργός τρόπος ζωής
Dorieke Kroese
#utilise exercise environment, #facilitate teamwork between students, #social interaction, #sporting events, #exercise sports
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Eastern Cape Region of Learning
#use digital device operating systems, #demonstrate curiosity
1
7 February, 08:00
Personal development
Paterson High School
#cooperate with colleagues, #help others, #help students with enrolment, #demonstrate good manners, #show responsibility, #respect cultural preferences, #peer group methods, #provide leadership, #demonstrate confidence, #create solutions to problems, #showing responsibility
1
8 March, 08:00
Τεχνολογία και υπολογιστές
Eastern Cape Region of Learning
#digital competencies, #ethics of sharing work through social media, #engage in citizenship through digital technologies, #digital communication and collaboration, #use online conventions of netiquette, #manage digital identity
1
7 March, 08:30
Τεχνολογία και υπολογιστές
Eastern Cape Region of Learning
#browse the internet, #browse, search and filter data, information and digital content, #evaluate information, #digital competencies, #manage data, information and digital content, #organise information
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists